Positiv utveckling – men fortfarande i botten

Göteborg hamnar återigen på sista plats bland Sveriges tolv största städer. Men årets rapport visar att fler är positiva till de möjligheter som staden erbjuder. Fler är positiva till bostadsbyggandet och utvecklingen av nya stadsdelar i år än innan pandemin. Betydligt fler än tidigare tycker dessutom att rörligheten i staden ökat och att det är allt enklare att ta sig runt i staden till fots eller med cykeln.

Blygsam, men positiv trend i stadsplaneringen

Trots att knappt fyra av tio göteborgare tycker att staden utvecklats till det bättre de senaste åren, visar årets Samhällsbarometer att utvecklingen går i positiv riktning. I år svarar nämligen 49 procent att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till Göteborg, en blygsam ökning med två procentenheter. Fler tycker även att det finns en bra blandning av olika bostadstyper jämfört med innan pandemin, 41 procent jämfört med 35 procent.

Göteborg

Län: Västra Götalands Län

Befolkning: 583 056 (2020)

Befolkningstillväxt sedan 2010: 13 %

Medelinkomst: 28 117 SEK/månad

Politiskt styre: Moderaterna (M), Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD)

Placering i Samhällsbarometern: 12/12

Rullar på i Göteborg

Den största positiva förflyttningen sedan förra året har skett i uppfattningen om hur cykel- och promenadvänlig staden är. Hela 72 procent upplever idag att det är enkelt att ta sig runt på cykel och till fots, en ökning från 53 procent. Denna förändring gör att Göteborg inte längre innehar jumboplatsen som sämsta promenad- och cykelstad bland våra tolv största städer. Jönköping är sämre med 68 procent.

”Trots en relativt stor förbättring i hur invånarna upplever enkelheten att agera hållbart så ligger Göteborg klart lägst när det kommer till hållbarhet. Här finns en stor förbättringspotential i hur såväl kommunen som företagen jobbar med dessa frågor.”
Jonas Arvidson
Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här

74 %

skulle rekommendera andra att bo i Göteborg

60 %

upplever att det är enkelt att återvinna och agera hållbart idag, en ökning med elva procentenheter jämfört med innan pandemin