Tredje från botten – men utvecklingen går åt rätt håll

Uppsala placerar sig på en inte så uppmuntrande tionde plats bland Sveriges tolv största städer. Men utvecklingen går åt rätt håll då allt fler Uppsalabor höjer betyget på sin stad och det inom nästan samtliga områden. Dessutom skulle fler invånare rekommendera andra att bo i Uppsala än tidigare år.

Fler nöjda med stadens utveckling

Pandemin tycks ha gjort att fler Uppsalabor sett sin stad med nya ögon. I år svarar nämligen 42 procent att stadens utformning utvecklats till det bättre de senaste åren, jämfört med 37 procent innan pandemin. Det är även fler som upplever att det finns en bra blandning av bostäder, att det är enkelt att ta sig runt i staden samt att leva och agera hållbart. Dock är det något färre som svarar att nya stadsdelar och bostadsprojekt bidrar till Uppsalas utveckling.

“Uppsala är både en mycket ambitiös och spännande stad när det kommer till stadsutveckling. Att fler invånare ännu inte uppskattar stadens förändring är för mig ett tecken på att man befinner sig mitt i den. Min gissning är att staden kommer att stiga i rapportens ranking de kommande åren.”
Marika Axén
Uppsala

Län: Uppsala län

Befolkning: 233 839 (2020)

Befolkningstillväxt sedan 2010: 18 %

Medelinkomst: 27 200 SEK/månad

Politiskt styre: Socialdemokraterna (S), Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP)

Placering i Samhällsbarometern: 10/12

Fler rekommenderar Uppsala

Uppsala ser i år en positiv förändring i andelen som skulle rekommendera andra att bo i staden. Ökningen är särskilt stor i jämförelse övriga städer i Samhällsbarometern. Hela 82 procent uppger att de skulle rekommendera Uppsala, en ökning med hela 19 procentenheter på bara ett år. Vilket är dubbelt så mycket som snittökningen bland övriga städer.

Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här

82 %

skulle rekommendera andra att bo i Uppsala

85 %

uppger att det är enkelt att ta sig runt till fots eller på cykel, en ökning med fem procentenheter