Ett år av omställning för oss alla

2020 var ett år som präglades av pandemin, där såväl länder som enskilda individer ställdes inför enorma prövningar. Omställningen som pandemin fört med sig har förstås även påverkat hur vi ser på vårt samhälle och våra städer.

I året upplaga av Samhällsbarometern får vi en unik överblicksbild av hur vi svenskar ser på utvecklingen av våra största städer i jämförelse med innan pandemin. En snabb omställning med nya sätt att leva, arbeta och röra sig i samhället har såklart påverkat hur vi ser på och upplever vår omvärld. En mycket positiv bild som rapporten ger är att situationen gjort att vi i allmänhet uppskattar de städer vi lever i ännu mer. Samtidigt har det blottat stora brister och inom en rad områden går utvecklingen åt fel håll.

Sedan 2016 har Samhällsbarometern tagit tempen på vad svenskarna tycker om sina städer och hur de utvecklas. Omständigheterna gör att årets rapport känns mer relevant än någonsin tidigare. Det gör även att vårt uppdrag som samhällsbyggare då våra team med ingenjörer, arkitekter och specialister är med och möter omställningen. Att utveckla våra städer genom innovation och smarta lösningar har aldrig varit viktigare. I detta ser jag rapporten som ett utmärkt verktyg som kan ge både vägledning och inspiration. Så hur kan och bör samhället ställa om och anpassa sig till de nya behoven som uppstått i kölvattnet av pandemin? Hur har den påverkat vår syn på hållbarhet, vilken stad har utvecklats mest det gångna året och hur mycket har digitaliseringen accelererat i våra städer. Dessa är bara några av de frågeställningar som vi undersöker och ger svar på i årets rapport.

Trevlig läsning!

Nicke Rydgren
COO på PE Teknik & Arkitektur


Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här
Om Samhällsbarometern

Samhällsbarometern 2021 är framtagen av teknik- och arkitektkoncernen PE. I årets upplaga har 4 600 svenskar svarat på 19 frågor och påståenden om staden de lever i inom områdena stadsplanering, hållbarhet och digitalisering. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå såväl som för Sveriges tolv största städer. Antalet personer som svarat i respektive stad är minst 300.

Respektive stads statistik har hämtats ifrån Statistikmyndigheten SCB och avser befolkningsantalet 2019, befolkningsökningen sedan 2010 samt den genomsnittliga inkomsten. Information om städernas största privata arbetsgivare har hämtats ifrån Ekonomifakta och är baserad på statistik från SCB. Siffrorna reviderades senast den 8 maj 2020.

Om indexet

Med hjälp av statistiken har PE skapat ett index över Sveriges mest välplanerade, hållbara och digitaliserade städer. Indexet är baserat på genomsnittet av de invånare som angett att de instämmer eller instämmer helt i de olika påståendena, det vill säga gett de högsta betygen.

Branschpanelen

PE har även genomfört kvalitativa telefonintervjuer med tio personer verksamma inom samhällsbyggnadsbranschen för att höra vad experterna tycker. Bland dessa återfinns bland annat projektchefer och hållbarhetschefer på några av Sveriges största fastighetsbolag.

De som varit med i Branschpanelen är:
Martin Everbring, Förbo Anna Liljenby, Fastighetsägarna Kristoffer Nolgren, Voi Technology Sara Haasmark, ICA Fastigheter Jakob Windh, Einar Mattsson Fastighetsförvaltning Mats Eriksson, Diös Tina Lindh, Kungsleden Johan Sandborgh, Lundbergs Fastigheter Ulrika Von Wachenfeldt, Lansa Fastigheter Anna Denell, Vasakronan

Om PE

PE Teknik & Arkitektur, i dagligt tal PE, grundades 2006 och är idag ett av Sveriges ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling.

Läs mer om PE på pe.se

Om undersökningen

Undersökningsperiod: 14/1 – 18/1 2021

Antal respondenter: 4 600

Demografi: Kvinnor och män mellan 18–79 år

Genomförd med hjälp av: Kantar Sifo


Läs Samhällsbarometern 2020

Städer

Ämnen

Samhällsbarometerns experter

Amanda Tevell

 

MSc. Hållbar utveckling, Arkitektur och Teknik

 

Amanda leder PEs affärsområde Samhällsutveckling som erbjuder avancerade konsulttjänster i utvecklingsskedet av samhällsbyggnadsprocessen. Amanda har en master inom hållbar utveckling och erfarenhet från såväl kommunala fastighetsbolag som ledande svenska och internationella företag.

Marika Axén

 

Arkitekt SAR/MSA

 

Marika har över 25 års erfarenhet som praktiserande arkitekt, kallar sig själv generalist och har erfarenhet från arkitekturens alla skolor. Idag är Marika både verksam i uppdrag och chef över PEs arkitekturverksamhet.

Jonas Arvidson

 

Civilingenjör Kemiteknik

 

Jonas har drygt 20 års konsulterfarenhet (teknik och management) inom branscherna industri, energi och fastigheter och har en bred teknisk förståelse. Leder idag PEs affärsområde Byggnadsmiljö.