Sveriges bästa stad – men utvecklingen går åt fel håll

Lund är den stad som placerar sig högst upp i årets Samhällsbarometer. Det finns en bra blandning av olika boendeformer, det är lätt att leva hållbart och hemleverans är inga problem. Samtidigt är det fler som upplever att stadens utveckling går åt fel håll.

Fler rekommenderar Lund till andra

Lund placerar sig återigen i topp i Samhällsbarometern och de allra flesta pilar pekar rakt uppåt. Fler lundensare rekommenderar sin stad till andra än vid tidigare års mätningar och generellt stiger betygen i sin helhet för staden med 4 procentenheter. Rörligheten i staden är något som uppskattas och både kollektivtrafik samt gång- och cykelmöjligheter får höga betyg jämfört med andra städer. Det är också enkelt att få varor och produkter hemlevererade och företagen i staden tar ansvar för utvecklingen.

”Det är tydligt att man som lundabo är mycket stolt över sin stad. I pandemitider uppskattar fler det som redan tidigare rankades högt i staden, så som möjligheten att ta sig fram på cykel och till fots och tillgången till grönska och rekreation.”
Marika Axén
Lund

Län: Skåne län

Befolkning: 125 914 (2020)

Befolkningstillväxt sedan 2010: 14 %

Medelinkomst: 25 875 SEK/månad

Politiskt styre: Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD) och FörNyaLund.

Placering i Samhällsbarometern: 1/12

Smolk i glädjebägaren

Den pågående pandemin verkar dock ha satt spår i hur lundensarna upplever att staden har utvecklats under det senaste året. Invånarna är nämligen mindre nöjda med hur stadens utformning och utveckling sett ut. Endast 49 procent av invånarna i Lund uppger att stadens utformning har utvecklats positivt de senaste tio åren. Det är en minskning med åtta procentenheter jämfört med när frågan ställdes innan pandemin förra året. Dessutom tycker färre att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling. Från 72 procent under 2020 till 63 procent i årets rapport. Dessutom svarar hela 6 procentenheter färre att kommunen aktivt arbetar med att förbättra hållbarheten i staden.

Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här

80 %

upplever att kollektivtrafiken fungerar bra, trots att resandet minskat under pandemin. Det är en ökning med åtta procentenheter jämfört med föregående år

89 %

skulle rekommendera andra att bo i Lund. En ökning med fyra procentenheter jämfört med 2020