Minst utveckling i Norrköping

Norrköping växer så det knakar och de kommande åren ska det byggas 15 000 nya bostäder. Trots stadig tillväxt och en ökande befolkningsmängd är det allt färre som upplever att staden utvecklas i positiv riktning. Av alla tolv städer i Samhällsbarometern placerar sig Norrköping fyra från slutet och staden är den som utvecklats allra minst det senaste året.

Negativt kring nya bostadsområden

Att många fått stanna på hemmaplan under pandemin verkar inte ha gynnat Norrköpings kommun. Staden har nämligen sämst utveckling av alla städer i rapporten. Det som sticker ut mest är de negativa tongångarna kring nya bostäder och stadsdelar. I år svarar endast 53 procent av invånarna att nya bostäder och stadsdelar bidrar positivt till Norrköpings utveckling. En minskning med hela 15 procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes före pandemin, vilket är överlägset störst minskning bland alla städer. I år är det även färre som upplever att staden utvecklats i positiv riktning de senaste åren. Det svarar 63 procent vilket går att jämföra med 70 procent före pandemin. Norrköping är dessutom den enda staden där invånarna upplever att det blivit svårare att leva och agera hållbart.

Norrköping

Län: Östergötlands län

Befolkning: 143 478 (2020)

Befolkningstillväxt sedan 2010: 10 %

Medelinkomst: 26 617/månad

Politiskt styre: Socialdemokraterna (S), Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD).

Placering i Samhällsbarometern: 9/12

”Norrköping växer och nya bostäder byggs, men sedan 2010 är tillväxten lägst av alla städer i rapporten. Det påverkar förstås nöjdheten när förändringen väl kommer, invånarna är helt enkelt inte vana vid stora förändringar av stadens utformning.”
Jonas Arvidson
Invånarna nöjda med den digitala omställningen i staden

Trots en sämre utveckling än resterande städer i rapporten finns det ljusglimtar. Tio procentenheter fler skulle rekommendera andra att bo i staden och precis som i resten av landet har även Norrköpingsborna behövt ställa om och använda sig av fler digitala lösningar. Under det gångna året har allt fler blivit mer positiva till de digitala verktygen som staden erbjuder för att både kommunicera med kommunen och få vård. Även om förbättringen sker från låga nivåer är det en ökning med 18 respektive 19 procentenheter jämfört med tidigare år.

Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här

81 %

skulle rekommendera andra att bo i Norrköping

61 %

upplever att Norrköpings utformning har utvecklats positivt de senaste tio åren. En minskning med sju procentenheter jämfört med tidigare år