Umeåborna stolta över sin stad – men färre nöjda med stadsplaneringen

Umeå har ställt om till att bli en mer digital och hållbar stad. Dock visar årets Samhällsbarometer att det är färre invånare som tycker att stadens utformning har utvecklats i positiv riktning, jämfört med tidigare år. En minskning med sju procentenheter. Det är även färre som upplever att nya bostäder och stadsdelar bidrar till att Umeå blir bättre.

Förbättringar i invånarnas hållbarhetsarbete men kommunen släpar efter

Trots ett helt år där pandemin har överskuggat mycket annat upplever Umeåborna att det har blivit enklare att leva hållbart i staden. Hela 73 procent anser nämligen att det är enklare att återvinna och agera hållbart idag jämfört med innan pandemin. En ökning med 13 procentenheter. Även om förutsättningarna för att leva hållbart har förbättrats på individnivå har det dock gått åt motsatt riktning på samhällsnivå, enligt invånarna. Något färre upplever i år att staden arbetar aktivt med att förbättra hållbarheten i staden. En minskning med fyra procentenheter.

Umeå

Län: Västerbottens län

Befolkning: 130 224 (2020)

Befolkningstillväxt sedan 2010: 13 %

Medelinkomst: 26 383 SEK/månad

Politiskt styre: Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP).

Placering i Samhällsbarometern: 5/12

Smidigare leveranser och digitala tjänster

I Umeå svarar 53 procent att de är nöjda med de digitala verktyg som finns för att kommunicera med kommunen. Umeå är den stad som gått starkast fram på det området, en ökning med hela 27 procentenheter jämfört med 2019. Det är även fler som i år uppger att det är enklare att få varor och produkter levererade i Umeå, 72 procent jämfört med 57 procent föregående år. Samtidigt är det endast en av tio Umeåbor som uppger att det smidiga hemleveranser blivit viktigare med boendet under det senaste året.

”Under 2020 har det skett en snabb utveckling mot att bli en mer digital och hållbar stad. Det tror jag är en av anledningarna till att Umeåborna har tagit ett rejält kliv framåt när det handlar om att rekommendera staden till andra.”
Amanda Tevell
Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här

91 %

skulle rekommendera andra att bo i Umeå

7 %

Så stor är minskningen i antalet invånare som tycker att stadens utformning går i positiv riktning. Från 59 till 52 procent på endast ett år.