Grön våg i Örebro – dubbelt så många upplever att näringslivet tar ansvar för miljön

I årets Samhällsbarometer koras Örebro till Sveriges näst bästa stad. Det är framförallt hållbarhetsarbetet och stadens långsiktiga utveckling som örebroarna är mest nöjda med. I år svarar ännu fler än tidigare att det är enkelt att agera hållbart i Örebro och att stadens näringsliv tar ansvar för miljön. Även om man fortfarande är bäst i klassen så är det dock något färre som upplever att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till utvecklingen.

Näringslivet i Örebro stärker sitt hållbarhetsarbete

När pandemin tvingar till diverse nedprioriteringar har företagen i Örebro valt att lägga i nästa växel i sitt hållbarhetsarbete. Hela 13 procentenheter fler upplever nämligen att de flesta företagen i staden tar ansvar när det kommer till miljö och hållbarhetsfrågor. En markant ökning från 18 procent 2019 till 31 procent 2021, vilket tar dem upp på topp fem i landet. Pandemin har också tvingat fler att använda sig av digitala lösningar. 2019 var det enbart 34 procent som tyckte att det fanns bra digitala verktyg för att kommunicera med kommunen. Idag, två år senare och ett år in i pågående pandemi, har siffran ökat med hela 16 procentenheter – till 50 procent.

Örebro

Län: Örebro län

Befolkning: 156 381 (2020)

Befolkningstillväxt sedan 2010: 15 %

Medelinkomst: 26 617 SEK/månad

Politiskt styre: Socialdemokraterna (S), Kristdemokraterna (KD) och Centerpartiet (C)

Placering i Samhällsbarometern: 2/12

”Andelen örebroare som upplever att företagen tar ansvar för miljö och hållbarhet har ökat kraftigt. Det tyder på att man tillsammans lyckats skapa en positiv spiral och bra samspel i hållbarhetsarbetet mellan invånarna, kommunen och näringslivet.”
Jonas Arvidson
Bäst på stadsplanering i Sverige

Örebro är bäst i klassen när det kommer till stadsplanering. Invånarna upplever att det finns en bra blandning av olika typer av bostäder, att staden utvecklas i rätt riktning och inte minst att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling. Visserligen så minskar siffrorna med några procentenheter men minskningen sker från höga nivåer.

Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här

85 %

skulle rekommendera andra att bo i Örebro

64 %

upplever att kollektivtrafiken fungerar bra, trots att resandet i kollektivtrafiken minskat. Det är en ökning med nio procentenheter jämfört med föregående år