Bostadssegregationen ökar i cykelstaden

Årets Samhällsbarometer visar att färre Malmöbor är nöjda med stadsplaneringen. Det senaste året har det skett en minskning i andelen invånare som upplever att nya stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling. Samtidigt är Malmö en av de städer där flest upplever att det är enkelt att ta sig runt till fots och på cykel.

Negativ trend i stadsplaneringen

Pandemin ser ut att ha gjort ett negativt avtryck i hur invånarna upplever att Malmö har utvecklats under det gångna året. I år svarar endast 54 procent att de tycker att det finns en bra blandning av olika typer av boenden. En minskning med sex procentenheter sedan föregående år. Färre Malmöbor upplever också att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt till stadens utveckling.

“Malmös stadsplanering upplevs idag som sämre än tidigare vilket är en motsatt trend jämfört med Stockholm och Göteborg. Samtidigt kan man notera att Malmö fortfarande ligger på en väsentligt högre nivå än de andra två storstäderna och enkelheten att ta sig fram till fots eller med cykel i Malmö är en starkt bidragande faktor.”
Jonas Arvidson
Malmö

Län: Skåne län

Befolkning: 347 949 (2020)

Befolkningstillväxt sedan 2010: 16 %

Medelinkomst: 23 800 SEK/månad

Politiskt styre: Socialdemokraterna (S), Liberalerna (L), Moderaterna (M), Sverigedemokraterna (SD) och Vänsterpartiet (V)

Placering i Samhällsbarometern: 6/12

Cykelstaden än mer cykelvänlig

Att Malmöborna gärna väljer cykeln som färdmedel är sen gammalt. Med uppmaningar om att undvika kollektivtrafiken under pandemin har än fler behövt ta sig fram med hjälp av alternativa färdmedel, exempelvis cykeln. Årets rapport visar att 91 procent tycker att det är lätt att ta sig runt med cykel eller till fots. En ökning med tre procentenheter jämfört med innan pandemin. Det innebär att Malmö behåller sin topplacering som en av de bästa promenad- och cykelstäderna i Sverige.

Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här81 %

Trots att resandet i kollektivtrafiken minskat under pandemin upplever åtta av tio Malmöbor att kollektivtrafiken fungerar bra. Det är en ökning med tio procentenheter jämfört med föregående år

71 %

skulle rekommendera andra att bo i Malmö