Enklare för stockholmarna att leva hållbart och digitalt

I årets Samhällsbarometer hamnar Stockholm på elfte plats bland Sveriges tolv största städer. Men Stockholm är en av städerna som i snitt haft störst positiv utveckling jämfört med tidigare år. Och allt fler stockholmare skulle rekommendera sin stad till andra. Fler upplever även att det är enklare att agera hållbart idag än tidigare.

Enklare att agera hållbart – men färre upplever att staden prioriterar hållbarhet

Det senaste året tycks ha gjort stockholmarna betydligt mer miljömedvetna än tidigare. Och kanske har mer tid på hemmaplan fått stockholmarna att prioritera miljöfrågorna under det senaste året. I årets rapport svarar 64 procent att det är enklare att agera hållbart i Stockholm. Det är en ökning med 14 procentenheter jämfört med förra året. Då uppgav endast varannan att det är enkelt att agera hållbart i Stockholm. Dock uppger färre stockholmare idag att staden arbetar aktivt med att förbättra hållbarheten i Stockholm. 40 procent jämfört med 43 procent 2020.

Stockholm

Län: Stockholms län

Befolkning: 975 551 (2020)

Befolkningstillväxt sedan 2010: 15 %

Medelinkomst: 33 500 SEK/månad

Politiskt styre: Moderaterna (M), Liberalerna (L), Miljöpartiet (MP), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD)

Placering i Samhällsbarometern: 11/12

“Vardagspusslets förutsättningar har för många förändrats och stockholmarna är de som i störst utsträckning uppgett att de vill pendla mindre efter pandemin. Kanske kan det vara en av drivkrafterna till att det under 2020 skett en rekordstor utflyttning från stan, framförallt bland barnfamiljer.”
Amanda Tevell
Covid-19 driver på digital omställning

Pandemin har tvingat allt fler att använda sig av digitala tjänster. Hela 84 procent av invånarna i Stockholm upplever även att det är enkelt att få varor och produkter levererade till sig. En ökning med nio procentenheter jämfört med tidigare. Fler är även nöjda med stadens digitala vårdappar och verktyg.

Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här

71 %

skulle rekommendera andra att bo i Stockholm

81 %

Trots att resandet i kollektivtrafiken minskat under pandemin upplever fler att kollektivtrafiken fungerar bra