Helsingborg på pallplats – men utvecklingen går trögt

I årets Samhällsbarometer kniper Helsingborg tredjeplatsen. En positiv utveckling som drivs på framförallt av digitaliseringen i staden. Men samtidigt som det blir smidigare att få hemleveranser och agera hållbart är det färre som upplever att nya bostadsområden bidrar positivt till stadsutvecklingen.

Färre nöjda med stadsplaneringen

Även om Helsingborg i många avseenden utvecklats positivt det senaste året upplever fler invånarna att staden blivit sämre när det kommer till stadsplaneringen. I år upplever 53 procent att nya bostadsområden och stadsdelar bidrar positivt. Det är en försämring med sex procentenheter jämfört med när frågan ställdes före pandemin. Dessutom svarar endast 46 procent att Helsingborgs utformning förändrats till det bättre de senaste åren, vilket går att jämföra med 51 procent föregående år.

Smidigare med kollektivtrafik och hemleveranser

Helsingborgarna är desto mer nöjda med såväl kollektivtrafik som leveranser av varor. En ökning med 18 respektive 14 procentenheter jämfört med tidigare år, vilket är bland de största ökningarna i årets rapport. Andelen av invånarna som skulle rekommendera andra att bo i Helsingborg stiger också markant. Ett år in i pandemin skulle 86 procent rekommendera staden, en tydlig ökning från tidigare 77 procent.

Helsingborg

Län: Skåne län

Befolkning: 149 280 (2020)

Befolkningstillväxt sedan 2010: 16 %

Medelinkomst: 27 150 SEK/månad

Politiskt styre: Moderaterna (M), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KD) och Centerpartiet ( C)

Placering i Samhällsbarometern: 3/12

“Helsingborg är en av de snabbast växande städerna i Sverige och stadens aktörer tar innovativa grepp för att utveckla en smart och hållbar stad. Det ska bli intressant att se hur den idag något negativa upplevelsen förändras när flera spännande stadsutvecklingsprojekt som ska genomföras de kommande åren är färdigställda.”
Amanda Tevell
Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här

86 %

skulle rekommendera andra att bo i Helsingborg

77 %

upplever att kollektivtrafiken fungerar bra. Det är en ökning med 14 procentenheter jämfört med föregående år