Betydligt fler rekommenderar Västerås

Bland Sveriges största städer hamnar Västerås på åttonde plats i årets Samhällsbarometer. Trots en blygsam placering har staden haft bland den bästa positiva utvecklingen på områden så som bostadsutbud och hållbarhet.

Vinnare i flera kategorier

Allt fler är nöjda med bostadsutbudet i Västerås. 65 procent svarar att det finns en bra blandning av olika typer av boenden. En ökning med 14 procent vilket är den största förflyttningen i landet. Västerås är också staden med störst ökning i antal invånare som kan tänka sig att rekommendera staden till andra. Under pandemiåret har antalet gått från 52 till 72 procent. Så många som 75 procent upplever även att det är enkelt att få varor levererade till sig. Även det en rejäl ökning om hela 14 procentenheter jämfört med när frågan ställdes 2019.

Färre nöjda med stadsplaneringen

I år upplever dock något färre att nya bostadsområden och stadsdelar har bidragit positivt till Västerås utveckling. Endast 48 procent är nöjda, en minskning med tre procentenheter. Det är även något färre som upplever att staden utvecklats i positiv riktning de senaste åren.

Västerås

Län: Västmanlands län

Befolkning: 155 551 (2020)

Befolkningstillväxt sedan 2010: 13 %

Medelinkomst: 28 642 SEK/månad

Politiskt styre: Socialdemokraterna (S), Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och Miljöpartiet (MP)

Placering i Samhällsbarometern: 8/12

“Staden har ett oförtjänt rykte om att vara ful och tidigare har få rekommenderat andra att bo i Västerås. Under pandemin har fler invånare gett sin stad chansen och många har ändrat uppfattning. I år gör man den tydligaste positiva förflyttningen.”
Marika Axén
Läs hela rapporten här

72 %

skulle rekommendera andra att bo i Västerås

91 %

tycker att det är lätt att ta sig fram till fots eller med cykeln