Störst positiv utveckling i Jönköping

På sjunde plats i årets Samhällsbarometer hittar vi Jönköping. Trots sin blygsamma placering är Jönköping den stad som i snitt haft den största positiva förflyttningen i årets rapport. Fler skulle också rekommendera staden jämfört med tidigare år. Endast inom ett område backar Jönköping – något färre anser att stadens nya bostadsområden bidrar positivt till utvecklingen.

Bättre stadsplanering och hållbar omställning

Jämfört med tidigare år anser idag fler Jönköpingsbor att stadens utformning utvecklats positivt de senaste åren. En ökning från 62 procent till 66 procent. Även på hållbarhetsområdet har Jönköping gått starkt framåt. I år svarar varannan Jönköpingsbo att staden blivit mer hållbar under det senaste decenniet, en ökning med hela 17 procentenheter. Vilket innebär att Jönköping ökat mest bland alla undersökta städer.

Enkelt att agera hållbart

Det blir även allt lättare att leva hållbart enligt Jönköpingsborna. Så många som 77 procent svarar att det är enkelt att återvinna och agera hållbart. Det är en ökning på tio procentenheter jämfört med när samma fråga ställdes före pandemin. Näringslivet i staden vill inte vara sämre utan de verkar ha dragit sitt strå till den stacken. I år upplever 30 procent att företagen tar ansvar när det kommer till miljö och hållbarhet, jämfört med 25 procent föregående år.

Jönköping

Län: Jönköpings län

Befolkning: 142 427 (2020)

Befolkningstillväxt sedan 2010: 12 %

Medelinkomst: 27 858 SEK/månad

Politiskt styre: Centerpartiet (C), Socialdemokraterna (S), Liberalerna (L) och Miljöpartiet (MP).

Placering i Samhällsbarometern: 7/12

“Utvecklingen av Jönköping och allt som planeras runt Munksjön är väldigt spännande ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Dessutom skulle den nya stationen för höghastighetståg som utreds ge Jönköping en helt annan närhet till våra största städer och på sikt göra staden än mer relevant och attraktiv.”
Marika Axén
Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här

68 %

upplever att det är lätt att ta sig fram med cykel och till fots. Trots en ökning med åtta procentenheter är det den lägsta siffran bland Sveriges tolv största städer

87 %

skulle rekommendera andra att bo i Jönköping