Linköpingsborna risar och rosar

Linköping placerar sig på fjärde plats bland Sveriges tolv största städer. Trots en stark placering visar rapporten att den positiva utvecklingen i genomsnitt är blygsam. Framförallt har den drivits på av en ökad digitalisering under pandemiåret. Men inom exempelvis stadsplanering är det istället färre invånare som upplever att utvecklingen går i positiv riktning.

Större variation av boendeformer

Årets rapport visar att 67 procent upplever att Linköping har en bra blandning av olika typer av boenden. En ökning med åtta procentenheter jämfört med 2020. Samtidigt är det betydligt färre som i år anser att nya bostadsområden bidrar positivt till stadsutvecklingen. Endast 58 procent är positiva till bostadsbyggandet och nya stadsdelar, en minskning med tio procentenheter jämfört med när frågan ställdes före pandemin.

“Många Linköpingsbor upplever att det blivit enklare att leva och agera hållbart i sin stad. Det gäller att näringslivet och kommunen hänger med och bidrar till den positiva utvecklingen.”
Amanda Tevell
Linköping

Län: Östergötlands län

Befolkning: 164 616 (2020)

Befolkningstillväxt sedan 2010: 12 %

Medelinkomst: 27 408 SEK/månad

Politiskt styre: Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Liberalerna (L) och Kristdemokraterna (KD)

Placering i Samhällsbarometern: 4/12

Ökat hållbarhetsfokus hos såväl näringslivet som invånarna

I år uppger hela 82 procent av Linköpingsborna att det är enkelt att återvinna och agera hållbart i staden. En ökning på elva procentenheter jämfört med när frågan ställdes förra året. Även näringslivet har gjort sitt. Idag är det nämligen fler som upplever att näringslivet tar sitt miljöansvar jämfört med före pandemin. Dock upplever färre att kommunen arbetat aktivt med att förbättra hållbarheten i staden.

Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här

84 %

skulle rekommendera andra att bo i Linköping

50 %

tycker att Linköpings utformning har utvecklats till det bättre de senaste åren, en minskning med fyra procentenheter på ett år