Urbaniseringstrenden spås avta

Befolkningsmängden i de svenska storstäderna och dess förorter fortsätter att stiga men i årets Samhällsbarometer är det fler som tvekar på att trenden håller i sig. Betydligt fler än innan pandemin tror nämligen att vi kommer att söka oss bort från storstäderna. Rapporten visar också att pandemin inte drivit på någon större omställning i vad vi värdesätter i våra städer.

I årets undersökning svarar endast en av tio att vi kommer bo centralt i storstäderna. Det är hälften så många som i Samhällsbarometern från 2018. Det är även färre som tror att vi kommer bo i förorter kring storstäderna. En minskning med 19 procent på tre år. I år svarar istället dubbelt så många att vi kommer bo i småorter och på landsbygden i framtiden. Från 2 till 4 procent.

“Allt fler invånare förstår att planeringen av våra städer är viktig och faktiskt påverkar våra liv.”
Marika Axén
Enklare att ta sig runt på cykel

Kanske har reserestriktioner och utflykter på hemmaplan bidragit till att allt fler svenskar utforskat sina närområden. I årets rapport är det fler som uppger att det är enkelt att ta sig runt till cykel och till fots i sin stad. 83 procent jämfört med 77 procent föregående år.

Så tycker Branschpanelen

Det råder delade meningar om var Sveriges invånare kommer att bo om 20 år. Till skillnad från svenskarna tror Branschpanelen på fortsatt urbanisering och att fler kommer att bo i medelstora städer i framtiden.

“Efter pandemins utbrott värderar fler sitt hem högre och det har blivit viktigare att bo med större yta och nära till naturen. Samtidigt vill de flesta ha en kortare pendlingstid och är inte beredda att minska närheten till service. Här har vi som samhällsbyggare en härlig utmaning.”
Marika Axén
Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här

4 av 10

experter i branschpanelen tror att vi bor i medelstora städer i framtiden

Läs mer

Fler rekommenderar sin stad

Hållbarhet

Digitalisering

Nöjdast invånare