Enklare att agera hållbart – men gör kommunerna tillräckligt?

Smältande polarisar och skoldemonstrationer för klimatet. Klimat och hållbarhet har varit på allas läppar de senaste åren. Opinionen är tydlig och många svenska kommuner har behövt öka takten med att ställa om till mer hållbara lösningar. Glädjande nog visar årets rapport att det arbetet gett resultat då allt fler tycker att det är enkelt att agera hållbart i sin stad jämfört med tidigare.

I årets rapport visar det sig att hela 74 procent tycker att det är lättare att agera hållbart i sin stad. Det är en ökning från 65 procent jämfört med föregående år. Störst är förbättringen i Stockholm följt av Umeå och Örebro. Bara en stad visar på en negativ utveckling det senaste året och det är Norrköping. Där har andelen positiva invånare minskat med tre procentenheter jämfört med 2020.

Majoriteten, 57 procent, upplever dessutom att deras stad har blivit mer miljövänlig och hållbar i allmänhet de senaste tio åren. Det är en ökning med åtta procentenheter jämfört med i fjol. Dock är det något färre som idag svarar att kommunerna jobbar aktivt med hållbarhet jämfört med föregående år. Från 50 till 47 procent.

“Fler upplever att det är enkelt att agera hållbart i sin stad men man upplever inte samma positiva förändring i hur kommunerna arbetar med att förbättra hållbarheten. Under pandemin har vi tillbringat mer tid hemmavid och kanske därmed även ställer högre krav på kommunernas arbete.”
Jonas Arvidson
Branschpanelen spår en ”grön våg”

Samtidigt som våra städer behöver växa tror Branschpanelen att klimatfrågorna kommer att hamna än mer i fokus framöver, speciellt när nya stadsdelar ska byggas. Då kommer cykel och kollektivtrafik, grönområden i staden som bidrar till biologisk mångfald och invånarnas välbefinnande att vara av större prioritet än tidigare.

Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här
Läs mer

Fler rekommenderar sin stad

Stadsplanering

Digitalisering

Nöjdast invånare