Fler rekommenderar sin stad idag än före pandemin

Det gångna året har pandemin tvingat svenskarna att vistas mer på hemmaplan än någonsin. Fler har därmed upptäckt sin stad och dess närmiljöer. Något som tycks ha påverkat inställningen till den egna staden i positiv riktning. Samhällsbarometern 2021 visar nämligen att invånarna i landets största städer är mer positivt inställda till sin stad än tidigare år.

I årets rapport svarar åtta av tio att de rekommenderar andra att bo i sin stad, det är en ökning med hela tio procentenheter. Störst positiv utveckling har skett i Västerås och Uppsala, där andelen som rekommenderar andra att bo i staden ökat med 20 respektive 19 procentenheter.

Samtliga städer visar en tydlig uppgång från föregående år men de som i högst utsträckning rekommenderar sin stad är invånarna i Umeå och Lund. Hela 91 respektive 89 procent av städernas invånare svarar nämligen detta. I botten återfinns istället Malmö och Stockholm. Där skulle endast 71 procent rekommendera andra att bo i staden.

Hälften av invånarna i Sveriges största städer svarar även att det har blivit ännu viktigare med närhet till grundläggande service under det senaste året, till exempel matbutiker, skolor och vård.

Trots ökat distansarbete – få kan tänka sig att pendla längre

Under det gångna året har distansarbete och hemmakontoret blivit vardag för många svenskar. Det har skapat nya behov och fått fler att upptäcka såväl för- som nackdelarna med distansarbete. Till exempel möjligheten till ökad livsbalans när mer tid spenderas i hemmet. I årets rapport svarar en av fyra att hushållsbekvämligheter, så som tvätt- och diskmaskin, blivit viktigare att ha i hemmet idag än tidigare. Föga förvånande uppger drygt fyra av tio också att en bra uppkoppling i boendet har blivit viktigare nu än innan pandemin.

Pandemin har drivit på en snabb omställning till hemarbete för många kontorsarbetare. Trots det har majoriteten inte ändrat sin syn på pendling mellan arbete och jobb. Endast två procent säger att de kan tänka sig att pendla längre nu än innan pandemin. En av fyra svarar att de vill ha kortare avstånd mellan arbete och bostad nu jämfört tidigare.

“Under pandemin har vi kollektivt ändrat vårt beteende och tvingats hitta smarta lösningar. Vi letar efter nya sammanhang och kvaliteter i vardagen och rapporten visar att svenskarna har hittat detta i sina städer.”
Amanda Tevell
“Ett kontor är mer än bara en arbetsyta. Kontoren kommer att behöva locka med något annat, ett mervärde, för att människor ska vilja komma dit.”
Branschpanelen
Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här

24 %

vill ha kortare mellan arbete och bostad än innan pandemin

Läs mer

Stadsplanering

Hållbarhet

Digitalisering

Nöjdast invånare