Pandemin driver på digital omställning

Hela samhället har drabbats hårt av pandemins effekter men inget ont som inte har något gott med sig. För samtidigt som vi behövt ställa om har en rad positiva trender accelererats väsentligt. En av dessa är digitalisering och under det gångna året ökade användandet av digitala tjänster explosionsartat. Samhällsbarometern 2021 visar att pandemiåret haft en tydlig positiv inverkan på den digitala omställningen i landets största städer.

Virusutbrottet har gett rejäl skjuts åt våra städers digitaliseringsarbete och invånarna är nöjda. De ger nämligen sina städer höga betyg och jämfört med tidigare år förbättrar sig städerna med hela 14 procentenheter. Samtliga städer förbättrar sig med tvåsiffriga procentenheter och det är Helsingborg och Jönköping som sticker ut mest. De har förbättrat sig med hela 19 procentenheter inom kategorin. Nöjdast är dock invånarna i Stockholm, följt av just nämnda Helsingborg och Lund.

Majoriteten, 57 procent, upplever dessutom att deras stad har blivit mer miljövänlig och hållbar i allmänhet de senaste tio åren. Det är en ökning med åtta procentenheter jämfört med i fjol. Dock är det något färre som idag svarar att kommunerna jobbar aktivt med hållbarhet jämfört med föregående år. Från 50 till 47 procent.

Åtta av tio: smidigt med leveranser

Under året har många svenskar mer eller mindre tvingats till att både göra matinköp och söka vård via nätet. Vissa kanske för första gången. De senaste årens ökade e-handel har bidragit till fler lösningar och aktörer inom logistik och leveranser. I år svarar 79 procent att det är enkelt att få produkter och paket levererade i sin stad. När samma fråga ställdes 2019 svarade endast 62 procent att det var smidigt. Bäst upplevelse har invånarna i Malmö och Stockholm. 85 respektive 84 procent uppger detta.

I Umeå har den största förbättringen skett sedan 2019. Då tyckte endast 57 procent att det var enkelt att få produkter levererade. I dag svarar 72 procent att det är smidigt.

Trots restriktioner och minskat resande – fler nöjda med kollektivtrafiken

Hela 75 procent uppger att det finns en välfungerande kollektivtrafik i staden enligt årets rapport. Vilket är en ökning från 55 procent när samma fråga ställdes i Samhällsbarometern 2019. Störst positiv förflyttning har skett i Göteborg och Helsingborg. Där har antalet nöjda stigit med 18 respektive 15 procentenheter jämfört med 2020.

Dock sticker två städer ut från mängden. I Västerås och Norrköping är det nämligen färre som är nöjda med kollektivtrafiken idag jämfört med för två år sedan. Bäst betyg får Stockholm med 81 procent nöjdhet. Därmed kniper staden förstaplatsen från Linköping som toppade listan förra året.

Så tycker Branschpanelen

Branschpanelen tror att smidiga leveranser till våra boenden kommer bli allt viktigare. Svenskarna är dock inte riktigt lika övertygade.


“Bostadsutvecklare och fastighetsägare tänker idag på lösningar för hemleverans när de planerar och utvecklar fastigheter. Till exempel leverans- och kylboxar i anslutning till entré och gemensamma utrymmen.”
Branschpanelen
“Vi har sett att digitala lösningar i kombination med befintlig infrastruktur har accelererat utvecklingen i den smarta staden. Alltifrån transport och leveranslösningar, lås/access och nyttjandegrad till drift, underhåll och kommunikationslösningar. Fler aktörer i ekosystemet har en strategisk tanke kring hur digitala lösningar nyttjas ur ett värdeperspektiv, exempelvis för att öka lönsamhet och klimatnytta.”
Amanda Tevell
Vill du ha mer statistik, analys och insikter om din stad?
Ladda då ned hela rapporten!

Läs hela rapporten här

3 av 10

Smidiga hemleveranser kommer bli viktigare framöver: Branschpanelen

2 av 10

Smidiga hemleveranser kommer bli viktigare framöver: Invånarna

Läs mer

Fler rekommenderar sin stad

Stadsplanering

Hållbarhet

Nöjdast invånare